Cơ quan thường trực: UBND xã Ngọc Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ