Giới thiệu về xã

          Ngọc Lập là xã miền núi, vùng lõi 229 nằm ở phía nam của huyện Yên Lập, cách trung tâm huyện 15 km. Phía tây giáp với xã Địch Quả huyện Thanh Sơn, phía nam giáp với xã Thu Ngạc huyện Tân Sơn, phía đông giáp với xã Ngọc Đồng, phía bắc giáp với xã Phúc Khánh. Tổng diện tích đất tự nhiên là 3058 ha, có 1.669 hộ với 6.956 khẩu, có 12 dân tộc sinh sống trên địa bàn xã, trong đó dân tộc mường và các dân tộc thiểu số khác  chiếm 85 % còn lại là dân tộc kinh cùng sinh sống trên địa bàn xã, được phân bố trên 18 khu dân cư, Đảng bộ xã Ngọc Lập có 21 chi bộ trong đó có 18 chi bộ nông thôn lãnh đạo 18 khu dân cư và 03 chi bộ trường học. Toàn xã có 18/18 khu dân cư có nhà văn hóa, trong đó có 17/18 khu dân cư nhà văn hóa xây dựng theo tiêu chí nông thôn mới; 18/18 khu có sân chơi thể thao. 100% khu dân cư đã xây dựng được hương ước, quy ước và triển khai tổ chức thực hiện.

          Cùng với sự phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của huyện xã Ngọc Lập được đánh giá là một trong những xã có tốc độ tăng trưởng kinh tế tương đối nhanh và cao, nền kinh tế đang thay đổi từng ngày. Cơ cấu kinh tế đang dần chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nông nghiệp nông thôn có nhiều chuyển biến tích cực tỷ trọng giữa chăn nuôi và trồng trọt được cân đối. Người nông dân bước đầu quan tâm đến sản xuất hàng hóa, đảm bảo an ninh lương thực. Lựa chon cây trồng có lợi thế đối với Ngọc Lập cây mũi nhọn là cây chè cho năng xuất cao. Cùng với sự phát triển kinh tế các phong trào văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao ngày càng phát triển, với thế mạnh là môn bóng chuyền và các hoạt động văn nghệ quần chúng.


Giới thiệu