Ủy ban nhân dân xã
  • Cập nhật: 31/12/2019
  • Lượt xem: 238 lượt xem

Ủy ban nhân dân xã

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

2.

Phùng Minh Phượng

Phó Chủ tịch

0986155668