Tổ chức Chính trị - Xã hội
  • Cập nhật: 31/12/2019
  • Lượt xem: 204 lượt xem

Tổ chức Chính trị - Xã hội

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Đinh Công An

UVBTV Đảng ủy-CT.UBMTTQ xã

0388393540

2

Hà Minh Thành

CT. Hội cựu chiến binh xã

0354891589

3

Đinh Văn Sao

CT Hội nông dân xã

0962249703

4

Trần Thị Khuyên

CT. Hội LHPN xã

0968164769

5

Phạm Thị Thúy An

Bí thư Đoàn TN xã

0964352188