Hội đồng nhân dân xã
  • Cập nhật: 31/12/2019
  • Lượt xem: 243 lượt xem

Hội đồng nhân dân xã

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1.

Đinh Xuân Hôn

Chủ tịch

0988728772

2.

Đinh Văn Oanh

Phó chủ tịch HĐND

0392562290