Đảng ủy xã
  • Cập nhật: 31/12/2019
  • Lượt xem: 264 lượt xem

Đảng ủy xã

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1.

Đinh Xuân Hôn

Bí thư Đảng ủy

0988728772

2.

Nguyễn Xuân Thơm

P. Bí thư Đảng ủy

0386511181